ROBERT URBANIAK
oficjalna strona autora
Urodziłem się w 1977 r. w Lubinie. Jestem autorem tekstów poetyckich, co nie czyni ze mnie od razu poety. Poza pisaniem tworzę grafiki oraz strony internetowe.


Debiutowałem w sierpniu 2012 r. na łamach dwutygodnika "Gazeta Obywatelska", gdzie ukazał się jeden z moich wierszy pt.: po prostu, w tym samym roku wydałem tom poezji pt. był tu nieznany. Swoją poezję publikuję również w almanachach oraz antologiach.


Tematyką moich utworów jest śmierć i miłość. Obnażam niedoskonałości: ludzką i świata. Interesuje mnie człowiek wrzucony do dychotomicznego środowiska, natchniony przez ból i cierpienie. Tak więc badam przede wszystkim transcendentalia i śledzę zastane zjawiska, rzeczy, ludzką świadomość, prawdę, wiarę, miłość, dobro i poszukuję dla nich uzasadnienia. Pytam o ich podmiotowe warunki.


Intencją mojej twórczości jest zmiana w sposobie postrzegania rzeczywistości, a także przekazanie mocy do wyzwalania się z wszelkich ograniczeń i determinant, również z pęt codzienności.

"poeta" przewodnik
robert urbaniak