ROBERT URBANIAK
oficjalna strona autora

— NOTA PRAWNA —


Wszelkie prawa autorskie, majątkowe oraz prawa własności intelektualnej zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie elementów takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, obrazy wideo, za wyjątkiem treści pochodzących od innych autorów, zawarte w witrynie https://roberturbaniak.pl, w całości, bądź w części, w formie drukowanej, bądź za pośrednictwem Internetu, bez pisemnej zgody autora Roberta Urbaniaka jest zabronione.


Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa w oparciu o: ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904 z p.zm.), ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z p.zm.) oraz ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z p.zm.).


Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


W przypadku naruszenia dóbr własności intelektualnej, Robert Urbaniak podejmie działania przed Sądem Cywilnym celem wyegzekwowania stosownych należności oraz usunięcia naruszających prawa autorskie treści.


Informacje zawarte w witrynie https://roberturbaniak.pl mają charakter poglądowy i są efektem przemyśleń autora, a ich celem nie jest obraza niczyich uczuć na tle religijnym, politycznym, etnicznym, rasowym lub jakimkolwiek innym.


Robert Urbaniak jako właściciel administruje i redaguje witrynę internetową pod adresem https://roberturbaniak.pl (Serwis), którą udostępnia korzystającym za pośrednictwem Internetu Użytkownikom. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i decyzje oraz ich skutki, w tym skutki względem innych Użytkowników oraz osób trzecich, podjęte na podstawie informacji dostępnych w witrynie internetowej.