ROBERT URBANIAK
oficjalna strona autora
* * *
Każdy widzi, to co chce dostrzec. Na ogół jednak, łatwiej jest patrzeć na to, co leży na wierzchu, tymczasem, to co ukryte pod spodem jest niewidoczne dla oczu.
* * *
Są tacy, co w swej bezkrytyczności uparcie wierzą, że są "dobrzy", czynią i mówią o tym z przekonaniem, przeważnie dla zysku i chwały, są też tacy, w zasadzie ci sami, owi "dobrzy", co w swej utopii wytykają palcem tych rzekomo "złych", po czym szydzą z nich, a następnie dla satysfakcji zabijają.
* * *
Założenie, że ktoś jest jednoznacznie "dobry" lub "zły" jest niewątpliwie błędne, z uwagi na złożoność towarzyszących ludzkiej naturze dychotomicznych zależności, których wypadkową nie sposób uściślić, to znaczy że nie istnieje i nigdy nie powstanie żaden sprawiedliwy system wartościujący człowieka, gdyż człowiek jest istotą dwubiegunową, co skłania go do czynienia pod każdą postacią, co więcej równą miarą: "dobra" i "zła", stąd też każdy takowy system będzie opresyjny w konsekwencji czego nastąpi jego krytyka, a po niej upadek.
* * *
Nie ma dziś takich, co nie próbują udawać kogoś kim nie są.
* * *
Prawda, która jest, jest prawdą, której nie ma.
* * *
Życie w "tu i teraz", to życie w wieczności, z której nie ma ucieczki.
* * *
Życie, które przecieka przez palce jest także warte zapamiętania.
* * *
Każdy scenariusz jaki pisze człowiekowi życie, zwłaszcza najczarniejszy, uczy, iż osąd ludzki należy traktować jako moralną aberracę.
* * *
Wartością autoteliczną jest przezwyciężanie złego siebie — kiedy to się udaje, wzrasta percepcja.
* * *
Zawsze warto działać tak, by działania przynosiły korzyść, a nie poczucie, że są tylko działaniami.
* * *
Siła winna tkwić w sercu a nie w pięściach.
* * *
Tak jak woda drąży skałę, tak drąż prawdy o sobie.
* * *
Wszyscy jesteśmy poetami własnego losu.
* * *
Każdy chce być kimś, ale będąc poetą najlepiej stać się nikim.
* * *
Nie kłody pod nogi tym, co czynią wedle słów: "oko za oko, ząb za ząb" lecz współczucie.
* * *
Wbijając nóż w plecy swojemu wrogowi, wbijasz go i sobie.
* * *
Żyj swoim życiem, bo niedane jest umierać czyjąś śmercią.
* * *
Kto dąży do poznania cudzych myśli za wszelką cenę, ten wypatrza własne.
* * *
Wszelactwo, wszelkiej, wszeteczności, gdy upadną religie, upadną wojny i niepokoje.
* * *
Historia nie zapobiega wojnom, historia uczy wojen.
* * *
Parafrazując Neila Armstronga: Czyniąc mały skok do przodu ludzkość uczyniła wielki krok wstecz.
* * *
Walka o samego siebie to walka z systemem. Dopóki masz siłę, by się przeciwstawiać, system jest do pokonania.
* * *
Nie staram się być poważny — żonglując słowami, żongluję dla zabawy. Na poważnie tylko się umiera.
* * *
Nocą wszystko nabiera spójnych myśli, które płyną jakoś spokojniej w głowie. Dzień zawsze nastręcza mnie lękiem, zbyt gwarny jest w swej zachłanności i zbyt utopijny.
* * *
Odrobina szaleństwa jest zdrowa.
* * *
Wiele wątpliwości ma życie bez wątpliwości.
* * *
Wiedza jest kluczem do poznania siebie a nie prawd rządzących wszechświatem. Jeśli znasz siebie wszystkie prawdy stają się uniwersalne.
* * *
Kreacja jest drogą ku nieśmiertelności.
* * *
Ostatecznie nikt nie jest głupi, bo nikt nie jest dostatecznie mądry, by sprostać wszelkiej głupocie i mądrości tego świata.
* * *
W pewnym sensie każdy sens jest bezsensu.
* * *
Im bardziej rozdarta dusza, tym bardziej samotny człowiek.
* * *
"Muszę" to taka niechęć do czegokolwiek.
* * *
"Tam" jest to czego nie ma "tu i teraz" — miłość do wszystkiego co wieczne i znamienne.
* * *
Czas przybiera pozy myśli niewyobrażalnych.
* * *
Życie wytycza nam ścieżki niedopowiedzeń.
* * *
Śmierć kroczy za nami jak iskry w ogniu.
* * *
Bo tylko błądząc możemy odnaleźć się w sobie.
* * *
Prawdą jest, że człowiek od zarania dziejów kradnie, zabija i oszukuje, i mimo różnych systemów moralnych, w tym wartości religijnych pozostaje istotą ułomną.
* * *
Nasze postrzeganie jest efektem ubocznym tego czego nie dostrzegamy — wieczności tu i teraz.
* * *
Chwile są jak łzy w stawie, wyłowisz jedną a unicestwisz pozostałe.
* * *
Kiedy pojawia się horyzont z nadzieją, wtedy czas przestaje być solą w oku, wtedy możemy mówić, że sprzeczności nie istnieją, że prawda jest taka sama dla wszystkich, taka epicka, bo takie jest właśnie życie, chleb i wino, ciało i krew.
* * *
Jest czas i są miejsca, jesteśmy my, i jeśli jesteśmy naprawdę to reszta też jest prawdziwa.
* * *
Rodzimy się ze świadomością pierwotną a umieramy z wtórną.
* * *
Rodzimy się ani dobrzy, ani źli i tak samo umieramy.
* * *
Słowa są jak zakręty naszego bytu, całość jego jestestwa przemawia, że w każdym z nas jest odrobina twórczego pisarskiego talentu.
* * *
Życie to z każdym dniem nieskończoność, tyle że krótsza o minioną chwilę, która nie czeka nami jutra.
* * *
Niektóre rzeczy są zbyt piękne aby uwierzyć, że dzieją się naprawdę inne z kolei zbyt prawdziwe aby w nie zaprzeczać.
* * *
Tu i teraz przed niczym nas nie chroni, w obliczu śmierci jesteśmy nadzy i samotni.
* * *
Im częściej będziesz zadawać sobie pytania o sens życia, tym szybciej znajdziesz odpowiedź, że warto tracić każdą wolną chwilę na sens jego szukania.
* * *
Szalona odwaga zmienia oblicza teraźniejszości w martwy od słów język, wciąż jednak przemijamy, lecz nadal bez przyczyny, ironiczny strach przed śmiercią zanurza się w mroku frustracji, goniąc za uznaniem jutra przebiegamy nad granicą śmierci, kuszeni jednością trwamy poza czasem, śniąc budzimy się lecz wciąż nie znając przyszłości, nasza młodość gaśnie z latami, wkrada się pustka szukająca pochlebstw, znamy się tylko z imion, cała reszta to iluzja, która czeka na zakończenie naszego istnienia.
* * *
Zakładam, iż jest to tylko lęk ukazujący ludzką skłonność wobec potrzeby bycia istotą, tak żywą, jak i rozumną.
* * *
Słowa są tylko cieniami, a myśli tylko złudzeniami.
* * *
Nazywanie wszystkiego słowami to absurd, gdyż o wiele prościej byłoby nazwać wszystko absurdem.
* * *
Wywierając wpływ lub poddając się jego presji ograniczamy siebie do substratu oczekiwań stawianych przez nasze otoczenie.
* * *
Życie to coś więcej niż tylko suma niespełnionych oczekiwań, to czekanie dnia kiedy się spełnią.
* * *
Słowa wszystko komplikują, nauczyliśmy się nimi posługiwać ponieważ natura chciała jeszcze bardziej skomplikować nasze życie.


Powyższe cytaty są autorstwa roberta urbaniaka i stanowią jego własność intelektualną, w związku z powyższym podlegają ustawie o prawch autorskich i prawach pokrewnych, dlatego zabrania się kopiowania i rozpowrzechniania ich treści bez zgody autora. Więcej o prawach autorskich w copyright.